Dịch vụ đất đai

Thủ tục chuyển nhượng nhà chung cư Thủ tục chuyển nhượng nhà chung cư
CN, 12 / 2018 10:30 chiều
Trong bài viết này trung tâm hỗ trợ doanh nghiệp Nghệ An xin chia sẻ những thông tin liên quan đến thủ tục chuyển nhượng nhà chung cư như sau: Thỏa th[...]
Thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất Thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất
T3, 08 / 2018 11:01 chiều
Trung tâm hỗ trợ doanh nghiệp Nghệ An xin tư vấn thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo quy định mới nhất của luật đất đai 2013 và nghị định Số:[...]
Thủ tục làm lại sổ đỏ bị mất Thủ tục làm lại sổ đỏ bị mất
T5, 08 / 2018 10:51 chiều
Hộ gia đình và cá nhân, cộng đồng dân cư phải khai báo với Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất về việc bị mất Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở [...]
Thủ tục làm sổ hồng nhà chung cư Thủ tục làm sổ hồng nhà chung cư
T5, 07 / 2018 5:20 chiều
Sổ hồng là giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở do Bộ Xây dựng ban hành trong đó ghi rõ: Sở hữu nhà ở như thế nào, sử dụng đất ở thuộc sử dụng riêng hay[...]
Thủ tục làm sổ đỏ tại Nghệ An Thủ tục làm sổ đỏ tại Nghệ An
T3, 06 / 2018 9:14 chiều
Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất đai là chứng thư pháp lý để Nhà nước xác nhận quyền sử dụng đất, quy[...]