T3, 06 / 2018 9:35 chiều | minhhang

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất là chứng thư pháp lý để Nhà nước xác nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất hợp pháp của người có quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và quyền sở hữu tài sản khác gắn liền với đất. Dịch vụ làm sổ đỏ trọn gói của Trung tâm hỗ trợ doanh nghiệp Nghệ An đảm bảo hiệu quả ,nhanh chóng và chi phí hợp lý nhất.

Hình minh họa

Dịch vụ làm sổ đỏ trọn gói tại Trung tâm hỗ trợ doanh nghiệp Nghệ An:

Tư vấn pháp lý cho khách hàng trước khi làm sổ đỏ: Trung tâm hỗ trợ doanh nghiệp Nghệ An sẽ tư vấn cho khách hàng toàn bộ thủ tục liên quan đến hoạt động làm Sổ đỏ như:

 • Chúng tôi tư vấn miễn phí toàn bộ quy trình, thủ tục, các giấy tờ, điều kiện để làm sổ đỏ một cách nhanh chóng cho khách hàng.
 • Tư vấn, lên các phương án thực hiện việc xin cấp sổ đỏ.
 • Tư vấn cho khách hàng chuẩn bị các giấy tờ cần thiết cho việc làm sổ đỏ;
 • Tư vấn các vấn đề liên quan khác.

Kiểm tra, đánh giá tính hợp pháp các giấy tờ của khách hàng:

 • Trên cơ sở các tài liệu khách hàng cung cấp các luật sư sẽ phân tích, đánh giá tính hợp pháp của hồ sơ, tài liệu;
 • Trường hợp khách hàng cần luật sư tham gia đàm phán, gặp mặt trao đổi với đối tác của mình trong việc làm sổ đỏ, chúng tôi sẽ tham gia theo yêu cầu và đại diện cho khách hàng công chứng các giấy tờ có liên quan

Trung tâm hỗ trợ doanh nghiệp Nghệ An sẽ đại diện khách hàng hoàn tất các thủ tục cụ thể:

 • Sau khi ký hợp đồng Trung tâm hỗ trợ doanh nghiệp Nghệ An sẽ tiến hành soạn hồ sơ để làm cho khách hàng;
 • Đại diện cho khách hàng lên Văn phòng đăng ký nhà đất để nộp Hồ sơ làm sổ đỏ;
 • Theo dõi hồ sơ và trả lời của Văn phòng đăng ký nhà đất,đại diện nhận Sổ đỏ cho khách hàn

Thủ tục làm sổ đỏ như sau

Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất bao gồm:

 • Đơn xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất (theo mẫu).
 • Giấy tờ chứng minh nguồn gốc đất, phiếu lấy ý kiến khu dân cư.
 • Sơ đồ nhà ở hoặc công trình xây dựng (trừ trường hợp trong giấy tờ nhà, đất đã có sơ đồ nhà ở hoặc công trình xây dựng) (nếu có).
 • CMTND, Hộ khẩu thường trú của người sử dụng đất.
 • Bản sao các giấy tờ liên quan đến việc thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất đai theo quy định của pháp luật (nếu có).

Bước 2: Nộp hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất nơi có mảnh đất

Sau khi tiếp nhận kiểm tra hồ sơ, nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc chưa hợp lệ thì cán bộ tiếp nhận hướng dẫn bổ sung tại chỗ hoặc viết phiếu yêu cầu bổ sung. Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ cán bộ tiếp nhận sẽ viết biên nhận hẹn người làm hồ sơ ngày nhận thông báo thuế.

Bước 3: Nhận thông báo thuế theo giấy hẹn, người dân mang biên nhận đến nhận thông báo thuế và thực hiện nghĩa vụ tài chính (nếu có) tại cơ quan thuế. Sau đó, nộp biên lai thuế cho bộ phận tiếp nhận. Bộ phận tiếp nhận hẹn ngày nhận giấy chứng nhận.

Bước 4: Nhận giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo phiếu hẹn của văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất.

Lệ phí xin cấp sổ đỏ

 • Lệ phí trước bạ: Theo quy định tại Nghị định số 45/2011/NĐ-CP ngày 17/6/2011 của Chính phủ về lệ phí trước bạ; Thông tư số 124/2011/TT-BTC ngày 31/8/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn Nghị định số 45/2011/NĐ-CP.
 • Khi cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, người dân phải nộp lệ phí trước bạ bằng 0,5% giá tính lệ phí trước bạ (giá tính lệ phí trước bạ là giá do Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố ban hành).
 • Lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: Theo Nghị định số 88/2009/NĐ-CP ngày 19/10/2009 về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất và Thông tư số 106/2010/TT-BTC ngày 26/7/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất:
 • Đối với hộ gia đình, cá nhân tại các quận thuộc thành phố trực thuộc Trung ương; phường nội thành thuộc thành phố hoặc thị xã trực thuộc tỉnh: Mức thu tối đa không quá 100.000 đồng/giấy đối với cấp mới.
 • Trường hợp Giấy chứng nhận cấp cho hộ gia đình, cá nhân chỉ có quyền sử dụng đất (không có nhà và tài sản khác gắn liền với đất) thì áp dụng mức thu tối đa không quá 25.000 đồng/giấy cấp mới.
 • Miễn lệ phí cấp Giấy chứng nhận đối với hộ gia đình, cá nhân ở nông thôn. Trường hợp hộ gia đình, cá nhân tại các quận thuộc thành phố trực thuộc Trung ương và các phường nội thành thuộc thành phố, thị xã trực thuộc tỉnh (quy định tại khoản 1 Điều 2 Thông tư này) được cấp Giấy chứng nhận ở nông thôn thì không được miễn lệ phí cấp Giấy chứng nhận.
 • Ngoài ra còn phải nộp các loại phí khác (nếu có), như: Phí thẩm định, phí trích đo.

Liên hệ đến Trung tâm hỗ trợ doanh nghiệp Nghệ An để được tư vấn pháp luật đất đai.

Bài viết cùng chuyên mục