T6, 11 / 2018 10:45 chiều | minhhang

Các doanh nghiệp đang muốn tìm hiểu thủ tục hoàn thuế giá trị gia tăng nhưng chưa hiểu hết trình tự như thế nào? Trung tâm hỗ trợ doanh nghiệp Nghệ An xin chia sẻ với quý vị các thủ tục hoàn thuế giá trị gia tăng của các doanh nghiệp như sau.

Nguồn Internet

Trình tự thực hiện khi làm thủ tục hoàn thuế GTGT năm 2018 như sau:

+ Người nộp thuế (NNT) có số thuế đầu vào chưa được khấu trừ hết theo quy định của pháp luật về thuế GTGT,( hoặc đối với trường hợp đang trong giai đoạn đầu tư chưa có thuế giá trị gia tăng đầu ra, hoặc bù trừ số thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ mua vào sử dụng cho dự án đầu tư cùng với việc kê khai thuế GTGT của hoạt động sản xuất kinh doanh; trường hợp xuất khẩu) chuẩn bị hồ sơ và đến nộp cho cơ quan thuế.

+ Cơ quan thuế (CQT) tiếp nhận, đóng dấu tiếp nhận, kiểm tra tính đầy đủ của hồ sơ; vào sổ theo dõi, viết phiếu hẹn trả kết quả giải quyết hồ sơ hoàn thuế cho NNT. Nếu NNT nộp hồ sơ trực tiếp tại CQT hoặc nếu nộp thông qua giao dịch điện tử thì việc tiếp nhận, kiểm tra, chấp nhận hồ sơ hoàn thuế do cơ quan thuế thực hiện thông qua hệ thống xử lý dữ liệu điện tử của cơ quan thuế.

Cách thức thực hiện thủ tục hoàn thuế GTGT năm 2018:

+ Trực tiếp tại trụ sở cơ quan thuế cấp: Cục Thuế.

+ Gửi qua hệ thống bưu chính.

+ Nộp thông qua giao dịch điện tử.

Hồ sơ hoàn thuế GTGT:

Trường hợp xuất khẩu thanh toán bằng tiền, hồ sơ hoàn thuế bao gồm:

– (Tùy theo từng trường hợp, hồ sơ hoàn thuế áp dụng từ 01/01/2014, ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC gồm những biểu mẫu sau:

– Giấy đề nghị hoàn trả khoản thu NSNN mẫu số 01/ĐNHT (ban hành kèm theo Thông tư 156).

– Bảng kê chứng từ hàng hóa dịch vụ mua vào (Mẫu số 01-1/ĐNHT)

– Bảng kê hoàn thuế cho tổ chức ngoại giao (mẫu số 01-2/ĐNHT)

– Bảng kê hoàn thuế cho tổ cá nhân ngoại giao (mẫu số 01-3/ĐNHT)- Bảng kê hồ sơ hàng hoá nhập khẩu (mẫu số 01-4/ĐNHT)

– Giấy đề nghị hoàn thuế theo hiệp định ((mẫu số 02/ĐNHT)
Trường hợp xuất khẩu thanh toán bằng hàng, hồ sơ hoàn thuế bao gồm:

– Giấy đề nghị hoàn trả khoản thu NSNN theo mẫu số 01/ĐNHT ban hành kèm theo Thông tư 156/2013/TT-BTC.

– Bảng kê hồ sơ xuất nhập khẩu hàng hóa, dịch vụ theo mẫu số 01-3/ĐNHT ban hành kèm theo Thông tư 156/2013/TT-BTC bao gồm: Hợp đồng xuất khẩu ký với nước ngoài, Hợp đồng nhập khẩu thanh toán bù trừ với hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu ký với nước ngoài, Tờ khai xuất khẩu, nhập khẩu, Văn bản xác nhận với phí nước ngoài về số tiền thanh toán bù trừ, Chứng từ thanh toán qua ngân hàng.

– Văn bản xác nhận của bên ủy thác xuất khẩu về số lượng hàng hóa thực tế đã xuất khẩu kèm theo bảng kê chi tiết tên hàng hóa, số lượng, đơn giá và doanh thu hàng đã xuất khẩu (đối với trường hợp ủy thác xuất khẩu mà bên nhận ủy thác xuất khẩu thực hiện xuất khẩu cùng 1 loại hàng hóa theo từng chuyến hàng của nhiều chủ hàng khác nhau, giao hàng cho nhiều khách hàng với đơn giá khác nhau).

Trường hợp xuất khẩu tại chỗ, hồ sơ hoàn thuế bao gồm:

– Giấy đề nghị hoàn trả khoản thu NSNN theo mẫu số 01/ĐNHT ban hành kèm theo Thông tư 156/2013/TT-BTC.

– Bảng kê hồ sơ xuất nhập khẩu hàng hóa, dịch vụ theo mẫu số 01-3/ĐNHT ban hành kèm theo Thông tư 156/2013/TT-BTC bao gồm: Hợp đồng xuất khẩu ký với nước ngoài trong đó nêu rõ tên hàng hóa, số lượng, đơn giá , địa chỉ, mã số thuế đơn vị nhận hàng, Tờ khai hải quan hàng hóa xuất nhập khẩu tại chỗ, Chứng từ thanh toán hàng hóa xuất khẩu tại chỗ qua ngân hàng.

– Văn bản xác nhận của bên ủy thác xuất khẩu về số lượng hàng hóa thực tế đã xuất khẩu kèm theo bảng kê chi tiết tên hàng hóa, số lượng, đơn giá và doanh thu hàng đã xuất khẩu.

Thời hạn giải quyết

Hồ sơ hoàn thuế giá trị gia tăng thuộc diện hoàn trước, kiểm tra sau thời hạn giải quyết chậm nhất là 06 ngày, kể từ ngày cơ quan thuế nhận được đủ hồ sơ hoàn thuế.

Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:

Tổ chức xin hoàn thuế giá trị gia tăng

 Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Cục Thuế.

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Cục Thuế.

 Kết quả thực hiện thủ tục hành chính

+ Quyết định hoàn thuế hoặc quyết định hoàn thuế kiêm bù trừ ngân sách nhà nước;

+ Thông báo không thuộc trường hợp hoàn thuế.

Trên đây là quy trình cũng như các thông tin về thủ tục hoàn thuế giá trị gia tăng của các doanh nghiệptrung tâm hỗ trợ doanh nghiệp Nghệ An gửi đến quý vị. Hy vọng những thông tin chúng tôi tổng hợp được sẽ có ích cho quý vị.

Bài viết cùng chuyên mục