Giấy phép kinh doanh

Quy trình xin giấy phép lao động Quy trình xin giấy phép lao động
T2, 08 / 2018 11:29 chiều
Giấy phép lao động hay còn được gọi là Work permit là một tài liệu cho phép người nước ngoài làm việc hợp pháp tại Việt Nam. Trong giấy phép được ghi [...]
Xin giấy phép vệ sinh an toàn thực phẩm
T2, 07 / 2018 9:42 chiều
Trung tâm hỗ trợ doanh nghiệp Nghệ An tự hào là đơn vị tư vấn pháp luật kinh doanh hàng đầu trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ thành lập công ty và hỗ tr[...]