Giấy phép kinh doanh

Xin giấy phép vệ sinh an toàn thực phẩm
T2, 07 / 2018 9:42 chiều
Trung tâm hỗ trợ doanh nghiệp Nghệ An tự hào là đơn vị tư vấn pháp luật kinh doanh hàng đầu trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ thành lập công ty và hỗ tr[...]
Đăng ký mở cửa hàng tạp hóa Đăng ký mở cửa hàng tạp hóa
T6, 07 / 2018 10:31 chiều
Cá nhân hoạt động thương mại là cá nhân tự mình hàng ngày thực hiện một, một số hoặc toàn bộ các hoạt động được pháp luật cho phép về mua bán hàng hóa[...]
Đăng ký kinh doanh dịch vụ cầm đồ Đăng ký kinh doanh dịch vụ cầm đồ
T4, 06 / 2018 10:24 chiều
Bạn đang có kế hoạch kinh doanh dịch vụ cầm đồ! Nhưng bạn chưa nắm được các thủ tục pháp lý để đăng ký kinh doanh đúng pháp luật. Hiểu rõ được nhu cầu[...]