T5, 09 / 2018 10:16 chiều | minhhang

Nhãn hiệu là dấu hiệu dùng để phân biệt hàng hóa, dịch vụ của các tổ chức, cá nhân khác nhau. Nhãn hiệu có thể bao gồm từ ngữ, hình khối, màu sắc hay sự kết hợp các yếu tố đó. Chủ sở hữu nhãn hiệu đã được đăng ký bảo hộ có quyền thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu. Việc sửa đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu phải tiến hành theo thủ tục do pháp luật quy định. Trung tâm hỗ trợ doanh nghiệp Nghệ An xin gửi đến quý vị các thủ tục sửa đổi giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu như sau.

Hình minh họa

Thủ tục sửa đổi, bổ sung đơn đăng ký nhãn hiệu giai đoạn xét nghiệm hình thức:

Các trường hợp phải sửa đổi, bổ sung đơn đăng ký nhãn hiệu chủ yếu là do người nộp đơn phân nhóm sai. Theo đó, Cục Sở hữu trí tuệ sau khi kết thúc giai đoạn xét nghiệm hình thức (trong vòng 01 tháng kể từ ngày nộp đơn) Cục Sở hữu trí tuệ sẽ thông báo đến người làm đơn thực hiện phân nhóm lại, hồ sơ nộp sửa đổi, bổ sung đơn đăng ký nhãn hiệu giai đoạn này bao gồm:

 • Công văn phúc đáp thông báo xét nghiệm hình thức.
 • Nộp bổ sung lệ phí do phân nhóm sai số tiền 160.000 đồng.
 • Thời hạn thực hiện thủ tục phúc đáp sửa đổi, bổ sung đơn đăng ký nhãn hiệu giai đoạn xét nghiệm hình thức: trong vòng 02 tháng kể từ ngày ra thông báo để người nộp đơn có ý kiến hoặc sửa chữa thiếu sót. Sau đó nội dung sửa đổi được hoàn tất trong thủ tục đăng ký nhãn hiệu nói chung.

Thủ tục sửa đổi, bổ sung đơn đăng ký nhãn hiệu giai đoạn xét nghiệm nội dung:

Sau khi kết thúc xét nghiệm nội dung của đơn, Cục Sở hữu trí tuệ ra thông báo dự định từ chối đơn hoặc là mẫu nhãn hiệu bị từ chối một phần, hoặc từ chối cấp văn bằng bảo hộ cho một số nhóm sản phẩm, dịch vụ trong đơn đăng ký nhãn hiệu. Theo đó, nếu chủ đơn thấy lý do từ chối một phần nội dung đơn là xác đáng sẽ đồng ý thực hiện thủ tục sửa đổi, bổ sung đơn tương ứng. Hoặc là rút bớt nhóm đăng ký của đơn để các nhóm khác còn lại của đơn được cấp văn bằng bảo hộ. Hoặc là loại bỏ một phần mẫu nhãn hiệu đã đăng ký để đơn đăng ký có thể được cấp văn bằng bảo hộ. Đối với trường hợp chủ đơn thay đổi mẫu nhãn hồ sơ sửa đổi, bổ sung đơn đăng ký nhãn hiệu bao gồm:

 • Công văn phúc đáp thông báo xét nghiệm nội dung đơn.
 • 05 mẫu nhãn hiệu, danh mục hàng hóa, dịch vụ mang nhãn hiệu đối với đơn đăng ký nhãn hiệu được thay đổi.
 • Thời hạn thực hiện thủ tục phúc đáp sửa đổi, bổ sung đơn đăng ký nhãn hiệu giai đoạn xét nghiệm hình thức: trong vòng thời hạn 03 tháng kể từ ngày ra thông báo để người nộp đơn có ý kiến giải trình hoặc sửa chữa thiếu sót. Sau đó nội dung sửa đổi được hoàn tất trong thủ tục đăng ký nhãn hiệu nói chung.

Thủ tục sửa đổi, bổ sung đơn đăng ký nhãn do chủ đơn có thay đổi tên, địa chỉ, thay đổi chủ đơn nhãn hiệu

 • Tờ khai sửa đổi, bổ sung đơn đăng ký nhãn hiệu.
 • Các giấy tờ pháp lý liên quan: bản sao công chứng Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cũ và Bản sao công chứng Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mới.
 • Trước khi Cục Sở hữu trí tuệ ra quyết định từ chối chấp nhận đơn, quyết định từ chối cấp văn bằng bảo hộ hoặc quyết định cấp văn bằng bảo hộ nhãn hiệu, người nộp đơn có thể chủ động hoặc theo yêu cầu của Cục Sở hữu trí tuệ sửa đổi, bổ sung các tài liệu đơn. Người yêu cầu sửa đổi, bổ sung đơn phải nộp phí thẩm định yêu cầu sửa đổi đơn theo quy định,

Quy định của pháp luật về sửa đổi Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu

 • Thay đổi chủ văn bằng hoặc, sửa chữa thiếu sót về tên, địa chỉ của chủ sở hữu Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu.
 • Sửa đổi một số chi tiết trong mẫu nhãn hiệu đã đăng ký.
 • Giảm bớt hàng hóa, dịch vụ hoặc giảm nhóm hàng hóa dịch vụ mang nhãn hiệu đã đăng ký mà không thay đổi mẫu nhãn hiệu.
 • Sửa đổi bản mô tả tính chất, chất lượng đặc thù, khu vực địa lý mang chỉ dẫn địa lý, hoặc sửa đổi quy chế sửa dụng đối với nhãn hiệu tập thể, nhãn hiệu chứng nhận.

Thành phần hồ sơ

Hồ sơ sửa bằng Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu gồm có:

 • Tờ khai sửa nội dung Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu (02 bản).
 • Tài liệu xác nhận việc sửa đổi hợp pháp (Ví dụ bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh ghi nhận nội dung sửa đổi…).
 • Tài liệu thuyết minh chi tiết nội dung sửa đổi (trường hợp không có giấy tờ, tài liệu xác nhận việc sửa đổi hợp pháp)
 • Bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu.
 • Chứng từ nộp lệ phí sửa đổi văn bằng bảo hộ.

Lưu ý: – Nếu hồ sơ nộp thông qua đại diện sở hữu trí tuệ, thì phải kèm theo Giấy ủy quyền.

 • Trường hợp thay đổi chủ văn bằng do chuyển quyền, hồ sơ còn phải kèm theo giấy tờ chứng minh việc chuyển quyền như thừa kế, chuyển nhượng,….

 Quy trình thực hiện thủ tục và thời gian xử lý hồ sơ

 • Nộp hồ sơ

Quy trình thực hiện thủ tục sửa bằng tương đối đơn giản, sau khi chuẩn bị đầy đủ giấy tờ trong hồ sơ sửa bằng nêu trên, người nộp hồ sơ thực hiện nộp hồ sơ tại cửa số (2) “Bộ phận một cửa” trên Cục Sở hữu trí tuệ để chuyên viên tiếp nhận và giải quyết hồ sơ.

Sau khi kết thúc thời hạn xử lý hồ sơ theo quy định của pháp luật, nếu yêu cầu sửa đổi đáp ứng các điều kiện theo quy định của pháp luật, người nộp đơn đến lấy kết quả tại cửa số (4) là Thông báo ghi nhận những thông tin sửa đổi trong Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu.

Trên đây là những thông tin mà Trung tâm hỗ trợ doanh nghiệp tại Nghệ An, nếu quý vị có bất kỳ vướng mắc về thủ tục sửa đổi giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu quý vị hãy liên hệ chúng tôi để được hỗ trợ tư vấn miễn phí.

 

Bài viết cùng chuyên mục