CN, 11 / 2018 9:32 chiều | minhhang

Theo quy định, doanh nghiệp được phép mời, bảo lãnh người nước ngoài là chuyên gia làm việc tại doanh nghiệp của mình. Tuy nhiên, thời hạn làm việc của chuyên gia nước ngoài tại Việt Nam hơn 03 tháng, phải tiến hành thủ tục xin cấp giấy phép lao động theo quy định. Các thủ tục chuẩn bị hồ sơ cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài là chuyên gia thường khá phức tạp, trung tâm hỗ trợ doanh nghiệp Nghệ An xin gửi đến quý vị những thông tin về việc cần chuẩn bị các hồ sơ cấp giấy phép cho chuyên gia nước ngoài như sau.

Nguồn Internet

Cơ sở pháp lý

– Nghị định số 11/2016/NĐ-CP ngày 03/02/2016 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ Luật Lao Động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam.

– Bộ luật lao động số 10/2012/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 18 tháng 6 năm 2012 và có hiệu lực kể từ ngày 1/5/2013

– Thông tư 40/2016/TT-BLĐTBXH Hướng dẫn thi hành một số điều của nghị định số 11/2016/NĐ-CP ngày 03 tháng 02 năm 2016 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao Động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam.

 

 Điều kiện cấp giấy phép lao động cho chuyên gia nước ngoài làm việc tại Việt Nam

Công dân là người nước ngoài được cấp giấy phép lao động thuộc diện chuyên gia để làm việc tại Việt Nam nếu đủ các điều kiện sau đây:

  • Công dân nước ngoài có đầy đủ năng lực hành vi dân sự theo quy định pháp luật.
  • Có sức khỏe đáp ứng được theo nhu cầu công việc.
  • Khi làm việc tại Việt Nam với chức danh chuyên gia, công dân nước ngoài phải có bằng cấp chuyên môn/ bằng Đại học hoặc giấy chứng nhận kinh nghiệm việc làm ít nhất 03 năm trong chuyên ngành được đào tạo phù hợp với vị trí công việc tại Việt Nam .
  • Công dân nước ngoài là người không vi phạm pháp luật Việt Nam và nước ngoài.
  • Ngoài ra, công ty muốn thuê người lao động là công dân nước ngoài thì phải được chấp thuận bằng văn bản của cơ quan nhà nước.

Hồ sơ cấp mới giấy phép lao động cho chuyên gia nước ngoài làm việc tại Việt Nam theo quy định mới

– Đơn đề nghị cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài theo quy định của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

– Giấy chứng nhận sức khỏe hoặc giấy khám sức khỏe theo quy định ( có thời hạn 12 tháng)

– Lý lịch tư pháp theo quy định. ( thủ tục cấp lý lịch tư pháp)

– Văn bản chứng minh là chuyên gia ( phải được hợp pháp hóa lãnh sự) gồm:

+ Giấy xác nhận là chuyên gia của cơ quan, doanh nghiệp tại nước ngoài.

+ Bằng đại học trở lên hoặc các giấy tờ xác nhận tương đương trở lên và giấy xác nhận số năm kinh nghiệm làm việc ít nhất 3 năm tại cơ quan, doanh nghiệp tại nước ngoài.

– 02 ảnh mầu 4×6 phông nền trắng, không đeo kính

– Bản sao có chứng thực hộ chiếu (quyển nguyên).

– Các giấy tờ liên quan đến người lao động nước ngoài là chuyên gia:

+ Trường hợp di chuyển trong nội bộ doanh nghiệp: Quyết định bổ nhiệm của công ty mẹ ( miễn hợp pháp hóa lãnh sự)

+ Trường hợp được doanh nghiệp Việt Nam thuê: Hợp đồng lao động.

Các giấy tờ theo quy định này là 01 bản chính hoặc 01 bản sao, nếu bằng tiếng nước ngoài thì miễn hợp pháp hóa lãnh sự, nhưng phải dịch ra tiếng Việt và chứng thực theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Lưu ý:

Những giấy tờ nêu trên phải được chuẩn bị 02 bản (01 bản chính, 01 bản sao y).

Các giấy tờ bằng tiếng anh phải được dịch sang Tiếng Việt.

Các văn bản phải được hợp pháp hóa lãnh sự theo quy định, trừ trường hợp được miễn.

 Nơi nộp hồ sơ:

Sau khi chuẩn bị hồ sơ xin giấy phép lao động diện chuyên gia như trên, quý khách nộp hồ sơ theo địa chỉ sau đây:

Nếu công dân nước ngoài làm việc ngoài khu công nghiệp, khu chế xuất thì nộp cho Sở lao động thương binh và Xã hội.

Nếu công dân nước ngoài làm việc ngoài khu công nghiệp, khu chế xuất thì nộp cho Ban quản lý khu công nghiệp,khu chế xuất.

Thời hạn giải quyết:

Thời hạn để hồ sơ được giải quyết và công bố kết quả là 07 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Việc hoàn tất chuẩn bị hồ sơ xin cấp giấy phép lao động cho chuyên gia nước ngoài sẽ trở nên đơn giản hơn với những thông tin mà trung tâm hỗ trợ doanh nghiệp Nghệ An đã chia sẻ với quý vị trên đây. Hy vọng thông tin đã chia sẻ quý vị sớm hoàn tất thủ tục này.

 

 

Bài viết cùng chuyên mục