Thủ tục đăng ký mã số mã vạchTìm theo từ khóa: 

Thủ tục đăng ký mã số mã vạch
T6, 08 / 2018 9:45 chiều
Mã số mã vạch (MSMV) là một trong các công nghệ nhận dạng và thu thập dữ liệu tự động các đối tượng là sản phẩm, hàng hóa, tổ chức hoặc địa điểm… dựa [...]