Thủ tục làm sổ hồng nhà chung cưTìm theo từ khóa: 

Thủ tục làm sổ hồng nhà chung cư Thủ tục làm sổ hồng nhà chung cư
T5, 07 / 2018 5:20 chiều
Sổ hồng là giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở do Bộ Xây dựng ban hành trong đó ghi rõ: Sở hữu nhà ở như thế nào, sử dụng đất ở thuộc sử dụng riêng hay[...]