T3, 09 / 2018 9:16 sáng | minhhang

Tư vấn du học, hiện nay là một trong những mảng quan trọng khi hòa nhập xu thế quốc tế, Người tư vấn đòi hỏi phải có bằng cấp kinh nghiệm cũng như kỹ năng mới có thể đảm bảo tư vấn đúng, đủ , chính xác cho học viên, khi nhu cầu đào tạo ở các nước đang phát triển, vươn tầm nhìn ra toàn thế giới, các trung tâm tư vấn du học ra đời, đáp ứng phù hợp với mong muốn của các bạn trẻ. Đồng hành với việc đó, các trung tâm phải có điều kiện hoạt động là việc xin giấy phép con sau khi hoạt động. Trung tâm hỗ trợ doanh nghiệp Nghệ An xin trình bày các thủ tục xin giấy phép thành lập trung tâm tư vấn du học như sau.

Nguồn Internet

Thành lập doanh nghiệp có chức năng tư vấn du học hoặc Tổ chức sự nghiệp có chức năng cung cấp dịch vụ tư vấn du học được  cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.
Các loại hình công ty tư vấn du học: Công ty TNHH một thành viên, công ty TNHH hai thành viên trở lên, công ty cổ phần, doanh nghiệp tư nhân…

Là một giấy phép có điều kiện, đòi hỏi nhiều yếu tố doanh nghiệp đơn thuần có giấy chứng nhận đăng ký ngành nghề tư vấn du học không thể đủ điều kiện hoạt động.
Điều kiện để xin giấy phép hoạt động tư vấn du học:

Về nhân sự khi thành lập trung tâm tư vấn du học:

– Giám đốc: Có bằng tốt nghiệp đại học chuyên ngành và chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm có kinh nghiệm 3 năm tư vấn….

– Nhân viên tư vấn: Có bằng cấp chứng chỉ chuyên môn phù hợp, sơ yếu lý lịch, hợp đồng lao động với công ty để xin giấy phép thành lập trung tâm.

Về cơ sở vật chất để thành lập trung tâm tư vấn du học:

– Có địa điểm hoạt động không dưới 36 tháng.

– Có cơ sở vật chất đáp ứng đủ điều kiện tư vấn.

– Có nguồn vốn nhất định để hoạt động trong những năm đầu tiên.

– Có đủ nguồn lực tài chính để bảo đảm giải quyết các trường hợp rủi ro; có tiền ký quỹ tối thiểu 500.000.000 đồng (năm trăm triệu đồng) tại ngân hàng thương mại.

– Được thành lập theo quy định pháp luật.

Lưu ý:
Muốn thành lập trung tâm tư vấn du học thì ngoài việc doanh nghiệp phải có giấy phép hoạt động của trung tâm thì trung tâm còn phải thực hiện thủ tục xin giấy phép con như: Giấy phép phòng cháy chữa cháy.

Soạn thảo hồ sơ để xin giấy phép hoạt động tư vấn du học bao gồm:

– Đơn xin cấp giấy phép hoạt động

– Đề án hoạt động của trung tâm tư vấn du học

– Quy chế hoạt động của trung tâm tư vấn du học

– Hồ sơ phòng cháy chữa cháy

– Hồ sơ cơ sở vật chất

– Hồ sơ nhân viên ( Hợp đồng lao động, quyết định bổ nhiệm, biên bản họp..,)

– Và các giấy tờ khác theo quy định của pháp luật.

Hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dịch vụ tư vấn du học:

1. Văn bản đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dịch vụ tư vấn du học.

2. Đề án hoạt động của tổ chức dịch vụ tư vấn du học có xác nhận của người đại diện theo pháp luật với những nội dung chủ yếu gồm: Mục tiêu, nội dung hoạt động; cơ sở vật chất; khả năng tài chính; trình độ, năng lực của người đứng đầu và các nhân viên trực tiếp tư vấn du học; khả năng khai thác và phát triển dịch vụ du học ở nước ngoài; luận chứng về khả năng hoạt động của tổ chức; kế hoạch thực hiện, các biện pháp tổ chức thực hiện; các phương án, quy trình tổ chức dịch vụ tư vấn du học; phương án giải quyết khi gặp vấn đề rủi ro.

3. Bản sao hợp lệ Giấy đăng ký kinh doanh hoặc Quyết định thành lập hoặc Giấy phép đầu tư.

4. Lý lịch của người đứng đầu tổ chức hoạt động dịch vụ tư vấn du học có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền.

5. Danh sách trích ngang của nhân viên trực tiếp tư vấn du học bao gồm các thông tin chủ yếu sau đây: Họ và tên, ngày tháng năm sinh, giới tính, trình độ chuyên môn, trình độ ngoại ngữ, vị trí công việc sẽ đảm nhiệm tại tổ chức dịch vụ tư vấn du học

6. Bản sao Giấy chứng nhận đã tham gia khóa bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn du học của người đứng đầu, người trực tiếp làm công việc tư vấn du học tại tổ chức dịch vụ tư vấn du học.

Cơ quan tiếp nhận hồ sơ:

Sở Giáo dục và Đào tạo cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dịch vụ tư vấn du học cho tổ chức đăng ký hoạt động dịch vụ tư vấn du học.

Trên đây là nội dung về các thủ tục xin giấy phép thành lập trung tâm tư vấn du học, cũng như các điều kiện hồ sơ thủ tục để xin cấp giấy phép hoạt động. Mong rằng sẽ giúp ích cho quý vị. Trung tâm hỗ trợ doanh nghiệp Nghệ An xin được đồng hành cùng quý vị.

Bài viết cùng chuyên mục