T6, 10 / 2018 10:40 sáng | minhhang

Hiện nay việc thuê bảo vệ chuyên nghiệp đang được rất nhiều công ty chú ý đến. Bạn đang muốn thành lập công ty dịch vụ bảo vệ nhưng chưa biết hồ sơ như thế nào? Trung tâm hỗ trợ doanh nghiệp Nghệ An xin gửi đến quý vị những thông tin về điều kiện và các thủ tục thành lập công ty dịch vụ bảo vệ như sau.

Nguồn Internet

 Quy định và yêu cầu về vốn pháp định (ký quỹ):

Mức vốn pháp định theo quy định phải là 2 tỷ (bắt buộc thành viên, cổ đông góp vốn phải ký quỹ ở ngân hàng đang hoạt động tại Việt Nam và nhờ ngân hàng này cung cấp chứng thư ngân hàng xác nhận để thêm vào hồ sơ thành lập công ty bảo vệ). Do đây là ngành nghề kinh doanh theo quy định pháp luật bắt buộc phải có vốn ký quỹ, do vậy công ty, doanh nghiệp bắt buộc phải đáp ứng điều kiện trên.

 Điều kiện thành lập công ty bảo vệ và quy định về địa điểm trụ sở của công ty:

– Trường hợp địa chỉ doanh nghiệp của chủ sở hữu thì chủ doanh nghiệp phải cung cấp bản sao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ).

– Trường hợp địa chỉ của công ty là đang đi thuê thì doanh nghiệp phải cung cấp Hợp đồng thuê nhà phải từ 1 năm trở lên và được văn phòng công chứng xác thực)

 

1. Đối với tổ chức và cá nhân trong nước:

Mức vốn pháp định đối với ngành nghề kinh doanh công ty hoạt động dịch vụ bảo vệ là 2 tỷ đồng.

Doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ bảo vệ phải duy trì mức vốn điều lệ không thấp hơn mức vốn được quy định trên trong suốt quá trình hoạt động.

2. Hồ sơ chứng minh điều kiện về vốn quy định bao gồm:

a) BB góp vốn của cổ đông sáng lập đối với công ty cổ phần hoặc của thành viên sáng lập công ty TNHH có từ hai thành viên trở lên; quyết định giao vốn của chủ sở hữu đối với công ty trách nhiệm hữu hạn MTV mà chủ sở hữu là một tổ chức; bản đăng ký vốn đầu tư của chủ sở hữu công ty đối với DNTN và đối với công ty TNHH một thành viên mà CSH là cá nhân;

b) Đối với vốn được góp bằng tiền, phải có xác nhận của NHTM được phép hoạt động tại VN về tiền ký quỹ của các thành viên sáng lập;

c) Đối với số vốn góp bằng TS, công ty phải có chứng thư của tổ chức định giá ở VN về kết quả định giá tài sản được đưa vào góp vốn. Chứng thư phải còn hiệu lực đến ngày nộp H.Sơ tại cơ quan đăng ký kinh doanh có thẩm quyền.

3. Đối với công ty nước ngoài liên doanh với cty trong nước:

DN nước ngoài phải là doanh nghiệp chuyên kinh doanh dịch vụ bảo vệ, có số vốn và giá trị TS của công ty từ 500.000 USD trở lên; và có tgian hoạt động kinh doanh liên tục từ 5 năm trở lên; và có giấy xác nhận của cơ quan có thẩm quyền của quốc gia sở tại chứng nhận DN và người đại diện cho phần vốn góp của công ty trong liên doanh với doanh nghiệp Việt Nam chưa có hành vi vi phạm luật pháp nước sở tại hay luật pháp của nước có liên quan.

Ngoài ra theo quy định doanh nghiệp còn phải đáp ứng được yêu cầu sau.

Người đứng đầu công ty, chi nhánh hay văn phòng đại diện và những người trong HĐTV, Hội đồng quản trị; Tổng Giám đốc và Phó Tổng giám đốc và Giám đốc, Phó Giám đốc và các sáng lập viên tham gia thành lập công ty kinh doanh dịch vụ bảo vệ cần đầy đủ các điều kiện sau đây:

a) Có năng lực hành vi dân sự đủ và có đạo đức tốt và có lý lịch rõ ràng và cần phải không thuộc một trong các trường hợp quy định tại Điều 4 Nghị định này;

b) Có trình độ từ cao đẳng hay đại học trở lên thuộc một trong các ngành kinh tế, luật.

Những ai đã làm việc cho DN kinh doanh dịch vụ bảo vệ khác đã bị thu hồi Giấy phép đăng ký doanh nghiệp còn phải thỏa mãn thêm các điều kiện như sau: trong ba năm trước liền kề không làm quản lý hay giữ các chức danh chủ chốt của doanh nghiệp đã bị thu hồi giấy phép kinh doanh.

 Hồ sơ đề nghị cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện về an ninh cho công ty kinh doanh dịch vụ bảo vệ:

a) Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và biểu trưng (logo) của công ty;

b) Bản lý lịch (có dán ảnh và xác nhận của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi cư trú), bản sao y bằng tốt nghiệp đại học hoặc cao đẳng (có chứng thực của cơ quan có thẩm quyền), bản sao quyết định nghỉ hưu, xuất ngũ hay quyết định thôi việc (nếu có), phiếu lý lịch tư pháp của những người lãnh đạo, quản lý công ty.

Cơ quan Công an có thẩm quyền theo quy định của Bộ Công an có trách nhiệm xem xét, cấp Giấy chứng nhận đủ các điều kiện về an ninh, trật tự cho doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ bảo vệ trong thời hạn 7 ngày làm việc bắt đầu tính từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

 

 Giấy phép con sau khi thành lập công ty bảo vệ:

-Giấy chứng nhận đầy đủ điều kiện an ninh trật tự

Hồ sơ thực hiện bao gồm:

– Giấy phép kinh doanh của công ty bảo vệ;

– Phiếu lý lịch tư pháp;

– Bản khai lý lịch có dán ảnh;

– Biểu trưng logo có chữ ký và đóng dấu xác nhận;

– Bản sao bằng tốt nghiệp theo quy định;

– Giấy đề nghị xin cấp ANTT;

– Hợp đồng thuê nhà có công chứng trên 1 năm

Thẩm quyền và quy trình giải quyết thủ tục hành chính của cơ quan cấp giấy chứng nhận kinh doanh dịch vụ bảo vệ.

– Sở kế hoạch và Đầu tư nơi công ty đặt trụ sở chính.

– Công an tỉnh , thành phố nơi đặt trụ sở công ty xin cấp dấu và giấy chứng nhận mẫu dấu.

-Tổng cục thuế cấp mã số thuế.

– Chi cục thuế nộp thuế.

– Ngân hàng thương mại xin giấy xác nhận vốn pháp định.

– Thời gian giải quyết thủ tục hành chính từ 5 – 10 ngày làm việc, trừ ngày nghỉ và ngày lễ.

Bài viết cùng chuyên mục