Thành lập công ty

Đặc điểm của doanh nghiệp tư nhân Đặc điểm của doanh nghiệp tư nhân
T2, 07 / 2018 10:38 chiều
Doanh nghiệp tư nhân là doanh nghiệp do một cá nhân làm chủ và tự chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về mọi hoạt động của doanh nghiệp.Doa[...]
Điều kiện kinh doanh dịch vụ tư vấn du học Điều kiện kinh doanh dịch vụ tư vấn du học
T2, 07 / 2018 10:31 chiều
Ngành nghề tư vấn du học – Tư vấn thủ tục đăng ký ngành nghề hoạt động tư vấn du học và các điều kiện của doanh nghiệp cần đáp ứng khi triển khai xin [...]
Thủ tục thay đổi cổ đông sáng lập công ty Thủ tục thay đổi cổ đông sáng lập công ty
T6, 07 / 2018 9:52 chiều
Công ty cổ phần là doanh nghiệp vốn điều lệ được chia thành nhiều phần bằng nhau gọi là cổ phần; Cổ đông có thể là tổ chức, cá nhân; số lượng cổ đông [...]
Quy định pháp luật về kinh doanh xăng dầu Quy định pháp luật về kinh doanh xăng dầu
T4, 07 / 2018 9:54 chiều
Kinh doanh xăng dầu bao gồm các hoạt động: Xuất khẩu (xăng dầu, nguyên liệu sản xuất trong nước và xăng dầu, nguyên liệu có nguồn gốc nhập khẩu), nhập[...]
Dịch vụ thành lập doanh nghiệp tư nhân
T6, 07 / 2018 10:50 chiều
Sau thời gian cân nhắc, bạn quyết định chọn cho công ty mình loại hình doanh nghiệp tư nhân. Nhưng bạn hiện chưa hiểu rõ về thủ tục thành lập doanh ng[...]