Thành lập công ty

Quy trình thành lập công ty bảo vệ Quy trình thành lập công ty bảo vệ
T2, 06 / 2018 9:47 chiều
Công ty bảo vệ ngành nghề kinh doanh phát triển trong giai đoạn nhu cầu của thị trường đối với nguồn lao động này liên tục gia tăng. Tuy nhiên, nếu cá[...]
Đặc điểm công ty cổ phần Đặc điểm công ty cổ phần
T6, 06 / 2018 10:02 chiều
Công ty cổ phần là doanh nghiệp, trong đó: Vốn điều lệ được chia thành nhiều phần bằng nhau gọi là cổ phần; Cổ đông có thể là tổ chức, cá nhân; số lượ[...]
Đặc điểm công ty TNHH Đặc điểm công ty TNHH
T4, 06 / 2018 2:38 chiều
Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên là doanh nghiệp do một tổ chức hoặc một cá nhân làm chủ sở hữu (sau đây gọi là chủ sở hữu công ty); chủ sở [...]
Đăng ký kinh doanh dịch vụ Karaoke Đăng ký kinh doanh dịch vụ Karaoke
T3, 06 / 2018 9:21 chiều
Bạn muốn thành lập cơ sở kinh doanh dịch vụ thành lập, nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu, cần những thủ tục nào. Vì vậy Trung tâm hỗ trợ doanh nghiệ[...]