T2, 12 / 2018 10:26 chiều | minhhang

Hiện nay trên thị trường rất nhiều công ty kinh doanh dịch vụ cầm đồ được mở ra. Dịch vụ cầm đồ không còn là vấn đề xa lạ nữa mà nó được xem như là một loại hình kinh doanh. Trung tâm hỗ trợ doanh nghiệp Nghệ An xin gửi đến quý vị những thông tin về thủ tục thành lập công ty dịch vụ cầm đồ như sau.

Nguồn Internet

Điều kiện kinh doanh dịch vụ cầm đồ

– Để đáp ứng điều kiện kinh doanh dịch vụ cầm đồ cũng như đảm bảo việc xin giấy phép kinh doanh dịch vụ cầm đồ thì cơ sở kinh doanh cần đảm bảo đầy đủ các điều kiện sau:

Thứ nhất, Cơ sở kinh doanh cần đăng ký thành lập công ty hoặc đăng ký hộ kinh doanh cá thể có đăng ký ngành nghề kinh doanh dịch vụ cầm đồ như sau:

6492 – 64920: Hoạt động cấp tín dụng khác: Chi tiết: Dịch vụ cầm đồ.

 

– Người đứng đầu cơ sở phải có lý lịch rõ ràng, không thuộc một trong các trường hợp sau:

  • Người chưa thành niên, người bị hạn chế/mất năng lực hành vi dân sự.
  • Người bị khởi tố hình sự đang trong quá trình tiến hành điều tra, truy tố, xét xử.
  • Người đang bị tòa án cấm đảm nhiệm chức vụ hoặc cấm hành nghề có liên quan.

Điều kiện về cơ sở kinh doanh dịch vụ cầm đồ:

– Hiệu cầm đồ cần đảm bảo điều kiện về an toàn, phòng cháy chữa cháy, phòng chống độc hại và vệ sinh môi trường.

– Đảm bảo trật tự, an ninh, an toàn công cộng.

– Địa điểm kinh doanh không thuộc khu vực cấm theo quy định.

– Tổ chức, các cá nhân kinh doanh phải nộp cam kết thực hiện đúng các quy định, về an ninh, trật tự với cơ quan công an cấp tỉnh, cấp huyện.

Tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ cầm đồ phải nộp cam kết thực hiện đúng các quy định, điều kiện về an ninh, trật tự với cơ quan công an cấp tỉnh hoặc cấp huyện. Như vậy, để kinh doanh dịch vụ cầm đồ, sau khi tiến hành thủ tục đăng ký kinh doanh, cần làm cam kết với các nội dung trên và nộp cho cơ quan công an cấp tỉnh hoặc cấp huyện để có thể kinh doanh dịch vụ cầm đồ theo quy định của pháp luật.

Trách nhiệm của cơ sở kinh doanh dịch vụ cầm đồ

1. Kiểm tra giấy tờ tùy thân của người mang tài sản đến cầm cố, gồm: Giấy chứng minh nhân dân hoặc Căn cước công dân hoặc Hộ chiếu hoặc giấy tờ cá nhân khác có dán ảnh do cơ quan quản lý nhà nước cấp, còn giá trị sử dụng, đồng thời photocopy lưu lại tại cơ sở kinh doanh.

2. Lập hợp đồng cầm cố tài sản theo quy định của pháp luật.

3. Đối với những tài sản cầm cố theo quy định của pháp luật phải có giấy chứng nhận quyền sở hữu thì chỉ được cầm cố khi các tài sản đó có đầy đủ giấy sở hữu và cơ sở kinh doanh phải giữ lại bản chính của các loại giấy đó trong thời gian cầm cố tài sản.

4. Đối với những tài sản cầm cố thuộc sở hữu của người thứ ba phải có văn bản ủy quyền hợp lệ của chủ sở hữu.

5. Không được nhận cầm cố đối với tài sản không rõ nguồn gốc hoặc tài sản do các hành vi vi phạm pháp luật mà có.

6. Tỷ lệ lãi suất cho vay tiền khi nhận cầm cố tài sản không vượt quá tỷ lệ lãi suất theo quy định của Bộ luật dân sự.

7. Bố trí kho bảo quản tài sản cầm cố và đảm bảo an toàn đối với tài sản của người mang tài sản đến cầm cố.
Thủ tục xin giấy phép kinh doanh cầm đồ đối với hình thức thành lập công ty

Khi đăng ký kinh doanh cầm đồ đối bằng việc thành lập công ty thì chủ kinh doanh cần chuẩn bị hồ sơ với các loại giấy tờ sau:

– Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh lập theo mẫu.

– Dự thảo điều lệ công ty.

– Danh sách các thành viên/cổ đông công ty

– Chứng minh thư nhân dân/CCCD/ hộ chiếu bản sao y công chứng không quá 03 tháng của các thành viên.

Thời gian xin giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ cầm đồ: trong thời hạn 3 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ thì Phòng Đăng ký kinh doanh Sở kế hoạch đầu tư cấp tỉnh sẽ cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho công ty.

Thủ tục xin giấy phép kinh doanh hiệu cầm đồ đối với đăng ký hộ kinh doanh cá thể

Cá nhân người kinh doanh sẽ gửi giấy đề nghị đăng ký kinh doanh và kèm theo bản sao giấy chứng minh nhân dân hợp lệ đến cơ quan đăng ký kinh doanh cấp quận/huyện nơi đặt cửa hiệu kinh doanh.

Thời gian 05 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, người kinh doanh sẽ nhận được giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hộ cá thể kinh doanh dịch vụ cầm đồ.

 

Bài viết cùng chuyên mục