T6, 12 / 2018 4:39 chiều | minhhang

Dịch vụ chuyển phát có vai trò quan trọng trong nền kinh tế hiện nay, giúp cho các doanh nghiệp tiết kiệm thời gian, chi phí và tạo điều kiện cho các hoạt động kinh doanh diễn ra thuận lợi, nhanh chóng. Trung tâm hỗ trợ doanh nghiệp Nghệ An xin gửi đến quý vị những thông tin về thủ tục thành lập công ty kinh doanh dịch vụ chuyển phát nhanh như sau.

Nguồn Internet

 Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp bao gồm:

 • Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp.
 • Điều lệ công ty.
 • Danh sách thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, công ty hợp danh, danh sách cổ đông sáng lập và cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài đối với công ty cổ phần. Danh sách người đại diện theo ủy quyền đối với cổ đông nước ngoài là tổ chức.
 • Bản sao hợp lệ các giấy tờ chứng thực tư cách thành viên.

Trong khoảng thời gian từ 03-05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Phòng đăng ký kinh doanh sẽ cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho doanh nghiệp.

Doanh nghiệp cung ứng dịch vụ thư có địa chỉ nhận có khối lượng đơn chiếc đến 02 kilôgam (kg) phải có giấy phép kinh doanh dịch vụ bưu chính (sau đây gọi là giấy phép bưu chính) do cơ quan nhà nước có thẩm quyền về bưu chính cấp. Để được cấp giấy phép, doanh nghiệp cần đáp ứng các điều kiện sau:

 • Có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoạt động bưu chính hoặc giấy chứng nhận đầu tư trong lĩnh vực bưu chính.
 • Có khả năng tài chính, nhân sự phù hợp với phương án kinh doanh theo nội dung đề nghị được cấp giấy phép:
 • Đối với trường hợp cung ứng dịch vụ bưu chính trong phạm vi nội tỉnh, liên tỉnh, doanh nghiệp phải có mức vốn tối thiểu là 02 tỷ đồng Việt Nam.
 • Đối với trường hợp cung ứng dịch vụ bưu chính quốc tế, doanh nghiệp phải có mức vốn tối thiểu là 05 tỷ đồng Việt Nam.
  (Mức vốn tối thiểu phải được thể hiện trong giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoạt động bưu chính hoặc giấy chứng nhận đầu tư hoạt động bưu chính tại Việt Nam của doanh nghiệp).
 • Có phương án kinh doanh khả thi phù hợp với quy định về giá cước, chất lượng dịch vụ bưu chính.
 • Có biện pháp đảm bảo an ninh thông tin và an toàn đối với con người, bưu gửi, mạng bưu chính.

 Trình tự thủ tục

– Sau khi đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp có đăng ký ngành nghề chuyển phát nhanh, doanh nghiệp cần tiến hành làm thủ tục xin cấp Giấy phép Bưu chính tại Vụ Bưu chính – Bộ Thông tin và truyền thông.

– Việc thẩm tra và cấp giấy phép bưu chính được thực hiện trong vòng 30 ngày kể từ ngày cơ quan có thẩm quyền nhận được hồ sơ hợp lệ.

– Sau khi được cấp Giấy phép bưu chính, doanh nghiệp có thể tiến hành hoạt động dịch vụ chuyển phát nhanh như đã đăng ký.

Thành phần hồ sơ

Doanh nghiệp nộp hồ sơ tại Vụ Bưu chính – Bộ Thông tin và Truyền thông. Thành phần hồ sơ bao gồm:

– Giấy đề nghị xin cấp giấy phép bưu chính (Theo mẫu tại Phụ lục I – Nghị định 47/2011/NĐ-CP hướng dẫn Luật Bưu chính)

– Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoạt động bưu chính hoặc giấy chứng nhận đầu tư hoạt động bưu chính tại Việt Nam do doanh nghiệp tự đóng dấu xác nhận và chịu trách nhiệm về tính chính xác của bản sao

– Điều lệ tổ chức và hoạt động của doanh nghiệp (nếu có)

– Phương án kinh doanh

– Mẫu hợp đồng cung ứng và sử dụng dịch vụ bưu chính phù hợp với quy định của pháp luật về bưu chính

– Mẫu biểu trưng, nhãn hiệu, ký hiệu đặc thù hoặc các yếu tố thuộc hệ thống nhận diện của doanh nghiệp được thể hiện trên bưu gửi (nếu có)

– Bảng giá cước dịch vụ bưu chính phù hợp với quy định của pháp luật về bưu chính

– Tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ bưu chính công bố áp dụng phù hợp với quy định của pháp luật về bưu chính

– Quy định về mức giới hạn trách nhiệm bồi thường thiệt hại trong trường hợp phát sinh thiệt hại, quy trình giải quyết khiếu nại của khách hàng, thời hạn giải quyết khiếu nại phù hợp với quy định của pháp luật về bưu chính

– Thỏa thuận với doanh nghiệp khác, đối tác nước ngoài bằng tiếng Việt, đối với trường hợp hợp tác cung ứng một, một số hoặc tất cả các công đoạn của dịch vụ bưu chính đề nghị cấp phép

– Tài liệu đã được hợp pháp hóa lãnh sự chứng minh tư cách pháp nhân của đối tác nước ngoài quy định tại điều kiện trên

Phương án kinh doanh đối với doanh nghiệp phải đảm bảo những nội dung sau:

– Thông tin về doanh nghiệp gồm tên, địa chỉ, số điện thoại, số fax, địa chỉ thư điện tử (e-mail) của trụ sở giao dịch, văn phòng đại diện, chi nhánh, trang tin điện tử (website) của doanh nghiệp (nếu có) và các thông tin liên quan khác

– Địa bàn dự kiến cung ứng dịch vụ

– Hệ thống và phương thức quản lý, điều hành dịch vụ

– Quy trình cung ứng dịch vụ gồm quy trình chấp nhận, vận chuyển và phát

– Phương thức cung ứng dịch vụ do doanh nghiệp tự tổ chức hoặc hợp tác cung ứng dịch vụ với doanh nghiệp khác (trường hợp hợp tác với doanh nghiệp khác, doanh nghiệp đề nghị cấp giấy phép bưu chính phải trình bày chi tiết về phạm vi hợp tác, công tác phối hợp trong việc bảo đảm an toàn, an ninh, giải quyết khiếu nại và bồi thường thiệt hại cho người sử dụng dịch vụ)

– Các biện pháp bảo đảm an toàn đối với con người, bưu gửi, mạng bưu chính và an ninh thông tin trong hoạt động bưu chính

– Phân tích tính khả thi và lợi ích kinh tế – xã hội của phương án thông qua các chỉ tiêu về sản lượng, doanh thu, chi phí, số lượng lao động, thuế nộp ngân sách nhà nước, tỷ lệ hoàn vốn đầu tư trong 03 năm tới kể từ năm đề nghị cấp phép.

 

Trên đây là các thông tin về thủ tục thành lập công ty kinh doanh dịch vụ chuyển phát nhanhtrung tâm hỗ trợ doanh nghiệp Nghệ An tổng hợp và chia sẻ với quý vị. Mọi vấn đề chưa rõ quý vị hãy liên hệ với đội ngũ nhân viên của trung tâm để được hướng dẫn thêm.

Bài viết cùng chuyên mục