T5, 10 / 2018 10:38 chiều | minhhang

Bạn đang muốn thành lập công ty mô giới bất động sản nhưng bạn chưa biết bắt đầu từ đâu, các điều kiện để thành lập công ty như thế nào? Trung tâm hỗ trợ doanh nghiệp Nghệ An xin gửi đến quý vị những thông tin và cũng như các thủ tục thành lập công ty mô giới bất động sản bao gồm như sau.

Nguồn Internet

Theo Luật kinh doanh môi giới bất động sản 2014 quy định thủ tục thành lập công ty môi giới bất động sản theo thủ tục thành lập doanh nghiệp thông thường, cụ thể:

– Lựa chọn loại hình doanh nghiệp hoặc hợp tác xã kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản.

– Chuẩn bị hồ sơ thành lập doanh nghiệp: Phụ thuộc vào loại hình mà bạn lựa chọn thì hồ sơ thành lập sẽ khác nhau. (Công ty Cổ phần, Công ty TNHH,…)

– Cơ quan đăng ký kinh doanh có trách nhiệm xem xét hồ sơ đăng ký kinh doanh và cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh trong thời hạn mười ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ; nếu từ chối cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thì thông báo bằng văn bản cho người thành lập doanh nghiệp biết. Thông báo phải nêu rõ lý do và các yêu cầu sửa đổi, bổ sung.

– Sau khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản, doanh nghiệp phải đáp ứng đầy đủ các quy định dưới đây thì mới có thể tiến hành hoạt động kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản.

 Điều kiện thành lập công ty kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản.

– Cá nhân hay tổ chức khi xin phép hoạt động môi giới bất động sản phải có chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản(01 chứng chỉ).

– Nếu có thêm ngành, nghề Định giá bất động sản, thì phải có 2 chứng chỉ định giá bất động sản.

– Nếu đăng ký sàn giao dịch bất động sản, thì người quản lý sàn phải có chứng chỉ về quản lý sàn giao dịch bất động sản.

Chú ý: Chứng chỉ hành nghề của thành viên góp vốn hoặc có thể của người quản lý công ty không phải là thành viên góp vốn tức người đi thuê;Thành lập công ty kinh doanh bất động sản

Hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản.

-Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản.

– Dự thảo Điều lệ công ty môi giới bất động sản.

– Danh sách thành viên sáng lập nếu là công ty TNHH 2 thành viên trở lên, Danh sách cổ đông sáng lập nếu là công ty cổ phần.

Kèm theo danh sách phải có những giấy tờ sau:

* Nếu là cá nhân tham gia góp vốn: Bản sao CMND hoặc hộ chiếu còn hiệu lực của các thành viên tham gia góp vốn.

* Nếu là tổ chức tham gia góp vốn: Quyết định thành lập công ty của tổ chức, quyết định cử người quản lý vốn của tổ chức, bản sao ĐKKD, bản sao CMND của người quản lý vốn góp.

* Nếu là cá nhân, tổ chức nước ngoài: giấy tờ liên quan dịch sang tiếng Việt và công chứng.

– Biên bản họp cử người đại diện trước pháp luật.

– Hợp đồng lao động nếu có.

6. Hợp đồng thuê trụ sở chính của công ty nếu có.

7. Các văn bản khác.

Nhóm ngành, nghề hoạt động kinh doanh dịch vụ Bất động sản.

– Dịch vụ môi giới bất động sản; 1 chứng chỉ

– Dịch vụ định giá bất động sản; 2 chứng chỉ

– Dịch vụ sàn giao dịch bất động sản; 1 chứng chỉ.

– Dịch vụ tư vấn bất động sản; không cần chứng chỉ.

– Dịch vụ đấu giá bất động sản; 1 chứng chỉ, người đại diện trước pháp luật.

– Dịch vụ quảng cáo bất động sản; không cần chứng chỉ .

– Dịch vụ quản lý bất động sản. không cần chứng chỉ

 Cơ quan có thẩm quyền giải quyết thủ tục hành chính về việc cấp phép hoạt động kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản.

– Sở kế hoạch và Đầu tư nơi công ty đặt trụ sở chính.

– Công an tỉnh, thành phố nơi công ty đặt trụ sở.

– Tổng cục thuế cấp mã số thuế.

– Chi cục thuế quản lý thuế.

5. Ngân hàng mở tài khoản của công ty.

6. Các cơ quan khác nếu có phát sinh.

7. Thời gian giải quyết thủ tục hành chính 5 – 10 ngày làm việc trừ ngày nghỉ và ngày lễ.

Trên đây là những thông tin cũng như các điều kiện và các thủ tục thành lập công ty mô giới bất động sảntrung tâm hỗ trợ doanh nghiệp Nghệ An muốn gửi đến quý vị. Mọi vấn đề còn thắc mắc quý vị hãy liên hệ với trung tâm hỗ trợ doanh nghiệp Nghệ An để biết thêm. Xin cảm ơn.

Bài viết cùng chuyên mục