T4, 08 / 2018 11:09 chiều | minhhang

Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp là người đứng đầu doanh nghiệp, được doanh nghiệp ủy quyền, thay mặt doanh nghiệp thực hiện các giao dịch vì lợi ích của doanh nghiệp, với đối tác, khách hàng và với cơ quan Nhà nước. Quyền và chức năng của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp được quy định trong Điều lệ doanh nghiệp, các giấy tờ giao dịch phải ghi rõ điều đó.

Dịch vụ thay đổi người đại diện theo pháp luật (Nguồn internet)

Dịch vụ đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty

Trung tâm hỗ trợ doanh nghiệp Nghệ An thay khách hàng soạn hồ sơ và hướng dẫn khách hàng kí vào hồ sơ.

Hồ sơ đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty bao gồm các giấy tờ sau:

 

 • Thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật. Nội dung Thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật gồm:
  1. Tên, mã số doanh nghiệp, mã số thuế hoặc số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (trường hợp doanh nghiệp chưa có mã số doanh nghiệp, mã số thuế).
  2. Họ, tên, số Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác quy định tại Điều 10 Nghị định này, chức danh, địa chỉ thường trú của người đang là đại diện theo pháp luật của công ty và của người bổ sung, thay thế làm đại diện theo pháp luật của công ty.
  3. Họ, tên và chữ ký của một trong những cá nhân sau:Chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên có chủ sở hữu là cá nhân. Chủ tịch Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên có chủ sở hữu là tổ chức. Chủ tịch Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên.
  4. Trường hợp Chủ tịch Hội đồng thành viên là người đại diện theo pháp luật thi người ký thông báo là Chủ tịch Hội đồng thành viên mới được Hội đồng thành viên bầu. Chủ tịch Hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần. Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị là người đại diện theo pháp luật thì người ký thông báo là Chủ tịch Hội đồng quản trị mới được Hội đồng quản trị bầu.
  5. Trường hợp Chủ tịch Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty hoặc Chủ tịch Hội đồng quản trị của công ty bỏ trốn khỏi nơi cư trú, bị tạm giam, bị bệnh tâm thần hoặc các bệnh khác mà không thể nhận thức, làm chủ được bản thân hoặc từ chối ký tên vào thông báo của công ty thì phải có họ, tên và chữ ký của các thành viên Hội đồng thành viên, chủ sở hữu công ty hoặc các thành viên Hội đồng quản trị đã tham dự và biểu quyết nhất trí về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty.
 • Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân của người bổ sung, thay thế làm đại diện theo pháp luật của công ty. CMND/ Hộ chiếu của người đại diện theo pháp luật mới bản sao có chứng thực. Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh doanh nghiệp.
 • Quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật.
 • Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật trong trường hợp việc thay đổi người đại diện theo pháp luật làm thay đổi nội dung Điều lệ công ty.
 • Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần trong trường hợp việc thay đổi người đại diện theo pháp luật không làm thay đổi nội dung của Điều lệ công ty ngoài nội dung họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của công ty quy định tại Điều 25 Luật Doanh nghiệp.
 • Quyết định, biên bản họp phải ghi rõ những nội dung được sửa đổi trong Điều lệ công ty.
Dịch vụ thay đổi người đại diện theo pháp luật (Nguồn internet)

Nộp hồ sơ:

 • Trung tâm hỗ trợ doanh nghiệp Nghệ An thay khách hàng nộp và hướng dẫn khách hàng
 • Khi nhận Thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật, Phòng Đăng ký kinh doanh trao Giấy biên nhận, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp.
 • Thời gian từ 3-5 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ.

Chúng tôi luôn là nơi hỗ trợ pháp luật doanh nghiệp hàng đầu, với sự hài lòng của khách hàng và sự đánh giá đã, đang sử dụng dịch vụ tại trung tâm. Với nhiều năm trong nghề, chúng tôi có đội ngũ nhân viên năng động, giàu kinh nghiệm pháp luật. Hay liên hệ đến Trung tâm hỗ trợ doanh nghiệp để được tư vấn pháp luật miễn phí.

Bài viết cùng chuyên mục