T2, 12 / 2018 10:24 chiều | minhhang

Chuyển đổi từ hộ cá thể lên doanh nghiệp sẽ có nhiều lợi ích cho sự phát triển của doanh nghiệp. Hộ cá thể sử dụng trên 10 lao động thì việc chuyển đổi mô hình thành doanh nghiệp là tất yếu và cần thiết cho sự phát triển. Khi kinh doanh theo mô hình nhỏ (hộ cá thể) có một số hạn chế như: không có tư cách pháp nhân; phải chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình. Chuyển đổi sang doanh nghiệp có nhiều điều kiện thuận lợi cho việc huy động vốn, có tư cách pháp nhân, con dấu và tiến hành kinh doanh chuyên nghiệp hơn. Trong bài viết này luật Blue xin chia sẻ một số thông tin liên quan đến thủ tục chuyển đổi hộ kinh doanh thành doanh nghiệp như sau:

Hình minh họa

Những hạn chế của mô hình kinh doanh hộ cá thể

Kinh doanh theo mô hình nhỏ (hộ cá thể) bạn sẽ gặp phải một số hạn chế như

  • Không có tư cách pháp nhân;
  • Chủ xưởng kinh doanh phải chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình;
  • Khó phát triển xưởng thành mô hình kinh doanh chuyên nghiệp.

Những mặt hạn chế trên sẽ được khắc phục nếu chuyển sang mô hình doanh nghiệp phù hợp và phổ biến như (Công ty TNHH một thành viên, Công ty TNHH Hai thành viên trở lên, Công ty cổ phần)

Điều kiện hỗ trợ chuyển đổi hộ kinh doanh thành doanh nghiệp

Doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi từ hộ kinh doanh được hỗ trợ nếu đáp ứng các điều kiện sau đây:

  • Trước khi thành lập doanh nghiệp, hộ kinh doanh đã đăng ký và hoạt động theo quy định của pháp luật;
  • Hộ kinh doanh có hoạt động sản xuất, kinh doanh liên tục ít nhất là 1 năm tính đến ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu.

Nội dung hỗ trợ chuyển đổi hộ kinh doanh thành doanh nghiệp bao gồm:

a) Tư vấn, hướng dẫn miễn phí về hồ sơ, thủ tục thành lập doanh nghiệp;

b) Miễn lệ phí đăng ký doanh nghiệp và phí cung cấp thông tin doanh nghiệp lần đầu; miễn phí thẩm định, phí, lệ phí cấp phép kinh doanh lần đầu đối với ngành, nghề kinh doanh có điều kiện; miễn lệ phí môn bài trong thời hạn 03 năm kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu;

c) Tư vấn, hướng dẫn miễn phí về các thủ tục hành chính thuế và chế độ kế toán trong thời hạn 3 năm kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu;

d) Miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp có thời hạn theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp;

đ) Miễn, giảm tiền sử dụng đất có thời hạn theo quy định của pháp luật về đất đai.

Hồ sơ chuyển đổi hộ kinh doanh thành doanh nghiệp

Theo quy định của pháp luật hiện hành cần chuẩn bị những giấy tờ bao gồm:

  • Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của hộ kinh doanh
  • Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký mã số thuế
  • Bản sao chứng từ nộp lệ phí môn bài, các loại thuế và khoản nộp ngân sách nhà nước khác nếu có, tờ khai thuế trong thời hạn 1 năm trước khi chuyển đổi

Mọi vấn đề vướng mắc về thủ tục chuyển đổi hộ kinh doanh thành doanh nghiệp, quý vị hãy liên hệ luật Blue để được hỗ trợ tư vấn

Bài viết cùng chuyên mục