T6, 08 / 2018 10:03 chiều | minhhang

Trong quá trình hoạt động, do nhu cầu của công ty mà bạn muốn thay đổi địa chỉ trụ sở chính của công ty mình nhưng bạn không biết thủ tục như thế nào và hồ sơ cần những gì. Trung tâm hỗ trợ doanh nghiệp Nghệ An xin chia sẻ một số kiến thức về thủ tục thay đổi trụ sở doanh nghiệp đối với công ty TNHH một thành viên

Thủ tục thay đổi trụ sở doanh nghiệp đối với công ty TNHH một thành viên (Nguồn internet)

Thủ tục thay đổi trụ sở doanh nghiệp đối với công ty TNHH một thành viên

Thành phần hồ sơ

 • Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp.
 • Quyết định của chủ sở hữu về việc thay đổi trụ sở doanh nghiệp.
 • Tờ khai thông tin người nộp hồ sơ.
 • Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
 • 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

Nộp hồ sơ:

 • Tại phòng đăng kí kinh doanh thuộc sở kế hoạch đầu tư nơi đặt trụ sở doanh nghiệp.
 • Giấy chứng nhận đăng ký doan nghiệp nếu hồ sơ hợp lệ. Thông báo về việc sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký doanh nghiệp nếu hồ sơ chưa hợp lệ

Thực hiện thủ tục chốt thuế tại cơ quan thuế

 • Trụ sở chính của doanh nghiệp gắn liền với quá trình hoạt động của doanh nghiệp, liên quan đến các hoạt động về thuế đối với cơ quan nhà nước. Vì vậy, khi công ty chuyển địa chỉ trụ sở chính khác huyện, trước tiên cần thực hiện thủ tục chốt thuế tại cơ quan thuế.
 • Doanh nghiệp nộp hồ sơ chốt thuế chuyển quận, số lượng hồ sơ: 03 bộ chính
 • Mẫu đăng ký thuế số 08;
 • Biên bản của doanh nghiệp họp về việc chuyển trụ sở khác huyện;
 • Quyết định của doanh nghiệp về việc chuyển trụ sở khác huyện;
 • Công văn gửi thuế về việc xin chốt thuế để doanh nghiệp chuyển huyện;
 • Giấy chứng nhận đăng ký mã số doanh nghiệp bản sao có chứng thực;
 • Thời hạn thủ tục hoàn thành tại Chi Cục thuế thông thường là 10- 15 ngày làm việc.

Thực hiện thủ tục với cơ quan đăng ký kinh doanh

 • Đối với việc chuyển địa chỉ trụ sở chính khác huyện doanh nghiệp phải thực hiện đầy đủ các thủ tục liên quan đến việc nộp tờ khai thuế cũng như đóng thuế đầy đủ cho Chi cục thuế theo quy định của pháp luật.
 • Tiến hành thủ tục đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính bên cơ quan đăng ký kinh doanh. Doanh nghiệp cần chuẩn bị đầy đủ Hồ sơ gồm có:
 • Quyết định chốt thuế chuyển huyện của Chi cục thuế nơi doanh nghiệp đặt trụ sở cũ cấp (mẫu 09,09a).
 • Giấy đề nghị đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh: Thay đổi địa chỉ trụ sở chính (Người đại diện theo pháp luật của công ty ký tên, đóng dấu).
 • Quyết định về việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của chủ sở hữu.
 • Bản gốc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp đã được cấp.
 • Hợp đồng dịch vụ tư vấn của Quý khách hàng cho đơn vị tư vấn.
 • Sau 3-5 ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ, chuyên viên thụ lý sẽ có thông báo về hồ sơ đăng ký thay đổi đã hợp lệ. Trả kết quả cho doanh nghiệp về hạng mục yêu cầu thay đổi. Nếu hồ sơ không hợp lệ chuyên viên sẽ ra thông báo về việc sửa đổi bổ sung.
 • Doanh nghiệp bổ sung hồ sơ theo công văn để chuyên viên có cơ sở thẩm xét tiếp.

Thành phần hồ sơ thay đổi:

 • Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp.
 • Quyết định của chủ sở hữu về việc thay đổi trụ sở doanh nghiệp.
 • Bản sao hợp lệ Điều lệ đã sửa đổi của công ty.
 • Danh sách người đại diện theo ủy quyền.
 • Tờ khai thông tin người nộp hồ sơ.
 • Số lượng hồ sơ: 01 bộ
 • Thời hạn: 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ

Nộp hồ sơ:

 • Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp nếu hồ sơ hợp lệ;
 • Thông báo về việc sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký doanh nghiệp nếu hồ sơ chưa hợp lệ.

Liên hệ đến trung tâm để được giải đáp thắc mắc.

Bài viết cùng chuyên mục