Thành lập công ty

Thủ tục thành lập công ty dịch vụ cầm đồ Thủ tục thành lập công ty dịch vụ cầm đồ
T2, 12 / 2018 10:26 chiều
Hiện nay trên thị trường rất nhiều công ty kinh doanh dịch vụ cầm đồ được mở ra. Dịch vụ cầm đồ không còn là vấn đề xa lạ nữa mà nó được xem như là mộ[...]
Điều kiện để kinh doanh thuốc thú y Điều kiện để kinh doanh thuốc thú y
T3, 10 / 2018 10:34 chiều
Theo quy định của Luật Doanh nghiệp thì ngành nghề mà bạn đang định kinh doanh là ngành nghề thuộc danh mục ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện,[...]